រីករាយសណ្ដាប់ 🎵 ចម្រៀង បទ៖ 💎 ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីដើម្បីជាតិ

រីករាយសណ្ដាប់ 🎵 ចម្រៀង បទ៖ 💎 ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីដើម្បីជាតិ

ភ្នំពេញ ÷ ដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជា

«សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំបន្តវេនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អាណត្តិទី៧ ដ៏មានសក្ដានុពល»។

ដឹកនាំនិពន្ធនិងផលិត៖ លោកគ្រូធំ បណ្ឌិត អោម សេងបូរ៉ា

និពន្ធទំនុកច្រៀងនិងបទភ្លេង ៖ លោក ទេព សួនរតនៈ

 

link បទចម្រៀង៖ កម្ពុជារះឡើង

https://fb.watch/kPVO2z2lQD/

link បទចម្រៀង៖ គ្រាប់ពេជ្រកម្ពុជា

https://fb.watch/kPWawHlvo5/

link ប្រវត្តិតស៊ូសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន មហាវីរៈបុរសកម្ពុជា បិតាសន្តិភាព🇰🇭 🇰🇭

https://fb.watch/kPWoGj3s23/

link ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីផែនសហគ្រិនវ័យក្មេងនៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ

YOUTUBE ផែនសហគ្រិនវ័យក្មេងរាជធានីភ្នំពេញ https://www.youtube.com/@user-zz8kz9rw2n

#ផែនសហគ្រិនវ័យក្មេងរាជធានីភ្នំពេញ #HunManeth #ហនម៉ាណែត #កមពុជា #Cambodia #ផែនសហគ្រិនវ័យក្មេង #OmSengBora #ករុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ #ផែនសហគ្រិនវ័យក្មេងរាជធានីភ្នំពេញ

#ផែនសហគ្រិនវ័យក្មេងរាជធានីភ្នំពេញ

#HunManeth

#ហនម៉ាណែត #Hunmanet

#កមពុជា #Cambodia

#ផែនសហគ្រិនវ័យក្មេង

#OmSengBora

#ករុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជន