ផេកផ្លូវការ របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម

ភ្នំពេញ ÷ យោងតាមផេកផ្លូវការ របស់សម្ដេចអគ្គ

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហោះលើ

បណ្ដាញសង្គមដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង បើ

ទោះជាខ្ញុំកំពុងប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅ

ឥណ្ឌូនេសុីតែខ្ញុំក៏នៅបន្តតាមដានការ
ប្រកួតកីឡាសុីហ្គេមលើកទី៣២នៅកម្ពុជា
យើងបានដែរ។

រឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺកីឡាការិនី
ប៊ូ សំណាងរត់ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង
រហូតដល់ទីបញ្ចប់ទោះបីជាខ្លួនមិនជាប់
ចំណាត់ថ្នាក់ក៏ដោយ។

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការអត់ធ្មត់
ខ្ញុំនិងភរិយាសូមជួយឧបត្ថម្ភ១មុឺនដុល្លារ
(10,000$)
សូមលោកសេង ទៀងយកថវិការជូនកូន
ស្រី ប៊ូ សំណាងដោយផ្ទាល់ដៃ៕